^ Back to Top

 

ارسال مقالات

محققان و نویسندگان محترم برای ارسال مقاله به مجله اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان می‌بایست ابتدا در سایت مجله عضو شده و برای خود حساب کاربری ایجاد نمایند، سپس مطابق فایل راهنمای موجود در پیوست مراحل طی گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با دفتر مجله تماس حاصل فرمایید.

تعهد JSLCD به شما:

1. برای دفاع از مقاله در برابر سرقت ادبی ، نقض قوانین درکپی رایت و در برابر تکثیر غیر مجاز از مقالات در بخشی و یا در کل عمل میکنند.
2. نسخه منتشر شده از مقاله خود تگ مناسبی داشته باشد که مورد کشف و ثبت توسط وب سایت های جستجوگرباشد
3. به اشتراک گذاشتن مقاله که دسترسی همکاران به آن امکان پذیر می باشد.
4. مقالات را ازطرف شما به هر مخزن اطلاعاتی که دارای توافقنامه هستیم مانند PubMed و یا بانک جهانی به اشتراک گذاشته.

اصول اخلاقی:

- هدف JSLCD منتشر مقالاتی است که از نظر اخلاقی قابل قبول می باشند. برای رسیدن به این هدف، ارزیابی جنبه های اخلاقی را در همه کارهای ارائه شده که شامل شرکت کنندگان انسان ، از جمله تحقیقات هستن، انجام می گیرد.
- هر مقاله پژوهشی ارائه شده به JSLCD شامل بیانیه ای که از مطالعه به دست آمده تایید اخلاق درکمیته اخلاق (ها) و یا هیئت مدیره بررسی نهادی (ها)، رسیدگی می شود.
*علاوه بر این، توضیحات مفصل از محققان و نویسندگان در اساس اخلاقی و معنوی از کار خود نظرمیخواهیم. چنین جزئیات را لطفا در نامه پوشش ارائه و یا آن را به عنوان یک فایل مکمل هنگام ارسال مقاله بفرستین.

اظهار نامه: لطفا تکمیل کنید و ضمیمه مقاله خود کنید.

 

 دانلود اظهار نامه